Pelarliftar från Safelift

Safelift är en serie kompakta och smidiga pelarliftar för säkert arbete inomhus. Liftarna kännetecknas av lågt insteg, kort svängradie och låg vikt. Med Safelift blir arbete på hög höjd effektivt och säkert, behovet av stegar elimineras. Liftarna tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.

Safelifts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis handel, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri. Alla produkter är enkla att använda och underhålla. Alla liftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.  Smidigare blir det knappast.

Video

Katalog